در حال بارگذاری...

فرماندهی حادثه ویژه پرسنل اداره بندر آبادان

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: در حال برنامه ریزی

مدرس: اعضای هیات علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1400/07/15 لغایت 1400/07/29