در حال بارگذاری...

دوره تغییر مدیریتی در دوران پساکرونا در صنعت هتلداری و گردشگری(بررسی سیر تحولات قبل و بعد از کرونا)

مدت زمان: 4 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: سرکار خانم سوزان کلهر

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام نامحدود

عنوان دوره: دوره تغییر مدیریتی در دوران پساکرونا در صنعت هتلداری و گردشگری(بررسی سیر تحولات قبل و بعد از کرونا(

سرفصل دوره:

*چشم انداز صنعت گردشگری=بررسی محصولات

*اثر تکاثری صنعت در یک نگاه

*بررسی وقایع در دو دهه گذشته در صنعت گردشگری

*سهم بازار جهانی از وقایع گردشگری دنیت تا سال 2020

*بررسی وضعیت صنعت گردشگری در دوران کرونا

*فرصت های طلایی در دوران پساکرونا

- به شرکت کنندگان  که در سایت شرکت ثبت نام کرده و در دوره شرکت نمایند گواهینامه مورد تایید  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور اعطا خواهد شد.

آخرین مطالب و مقالات