در حال بارگذاری...

دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی شناورها

مدت زمان: 8ساعت

تاریخ: 1400/06/13

مدرس: اعضای هیات علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1400/06/15 لغایت 1400/12/29

 

بنام خدا

  نام دوره: آموزش ایمنی و آتش نشانی شناورها

  مدت دوره: ساعت

  هزینه دوره : ویژه پرسنل اداره بندر آبادان 

   سرفصل ها:
  1-اطفا حریق در شناور های بزرگ

  2-نوع و نحوه استفاده از سیستم های اطفا حریق شناور ها

  3-تقسیم بندی داخلی و پایداری شناورها

  4-خط شاهین دار شناورها

  5-پیشگیری، کشف و مقابله با آتش سوزی در شناورها

  6-الزامات ایمنی و نجات شناورها

  7-ایمنی سازه ای شناورها

  8-یمنی ارتباطات رادیویی شناوره

   9-مقررات عمومی شناورها

            اهداف دوره:

    با هدف ارتقاء ایمنی در حوزه حمل و نقل دریائی کشور برگزار می شود

     مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

مهندسان برق،مکانیک و معماری-کارشناسان ایمنی،حریق و ساختمان-علاقمندان به این دوره