در حال بارگذاری...

مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

مدت زمان: ۴۴ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید اموزشی موسسه

هزینه: 88,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

 در حال بارگذاری محتوی دوره