در حال بارگذاری...

مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

مدت زمان: ۴۴ساعت

تاریخ: 1400/06/02

مدرس: اساتید اموزشی موسسه

هزینه: 88,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1400/06/02 لغایت 1400/12/29

به نام خدا

نام دوره:مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

مدت دوره:۴۴ساعت

هزینه دوره:  88هزار تومان

با ثبت مستقیم در سامانه LTMS

اهداف دوره :

آشنایی با وظایف و مهارت های مدیریت آموزشگاهی

  آشنایی با انواع و ارکان نامه های اداری ، آشنایی با آیین نامه ها و مقررات آموزشی

 

مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

ویژه گروه آموزشی : همه رشته های شغلی- همه گروههای تدریس- همه رشته های تدریس

متقاضیان ارجمند میتوانند از تاریخ 02/06/1400لغایت  29/12/1400نسبت به ثبت نام در دوره مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدلرس اقدام نمایند

لازم به ذکر است به متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی (کسب۶۰درصد نمره آزمون )کسب میکنند گواهینامه اعطا خواهد شد