در حال بارگذاری...

سنجش و ارزشیابی اغازین

مدت زمان: 12ساعت

تاریخ: 1400/06/02

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: 24,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1400/06/02 لغایت 1400/12/29

 

بنام خدا

نام دوره: سنجش و ارزشیابی اغازین

مدت دوره:  12ساعت

هزینه دوره :  24هزار تومان

سرفصل ها:

تغییر تأكید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی

تغییر مقیاس فاصله ای (20 0 )به مقیاس ترتیبی )خیلی خوب،خوب،قابل قبول،نیازمندآموزش و تالش بیشتر(

تنوعبخشی به ابزارهای جمعآوری اطالعات

تغییر در ساختار كارنامه

تغییر در مرجع تصمیم گیرنده درباره ارتقاء دانش آموزان

توجه همه جانبه به تمامی جنبه های رشد

اهداف دوره:

بهبود کیفیت فرایند یاددهی یادگیری

 فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی .

تأکید بر اهداف آموزش و پرورش ، از طریق توجه به فرایند یادگیری به جای تأکید بر محتوای کتابها

 فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان

افزایش  بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری یا کاهش فشارهای روانی ناشی از نظام ارزشیابی موجود.

مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

ویژه گروه آموزشی: همه گروههای تدریس-همه رشته های تدریس-ابتدايي,ابتدايي استثنايي,ابتدايي دوره اول,ابتدايي دوره اول استثنايي,ابتدايي دوره دوم,ابتدايي دوره دوم استثنايي

متقاضیان  ارجمند می توانند از تاریخ02/ 06/ ۱۴۰۰ لغایت   29/12/1400  نسبت به ثبت نام در دوره سنجش و ارزشیابی اغازین اقدام نمایند.

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.

 

 

آخرین مطالب و مقالات