در حال بارگذاری...

یادگیری معکوس

مدت زمان: 12 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: 24,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام نامحدود

 در حال بارگذاری محتوی دوره

 

آخرین مطالب و مقالات