در حال بارگذاری...

بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی

مدت زمان: 32 ساعت

تاریخ: 1400/6/25-1400/5/4

مدرس: خانم دکتر محمدی

هزینه: 20,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1400/05/04 لغایت 1400/05/26

ثبت مستقیم در سامانه LTMSبا ارائه گواهینامه رسمی مورد تایید سازمان اداری استخدامی کشور

نام دوره: بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی

کد دوره:91400469

مدت دوره: 32 ساعت

هزینه دوره : 20000 تومان

اهداف دوره:

- هدف اصلي: بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي شادكامي در كتابهاي درسي دورة ابتدايي

- اهداف فرعي: بررسی ميزان توجه به عاطفة مثبت در کتابهای درسی دورة ابتدايی

بررسی ميزان توجه به رضايت از زندگي در کتابهای درسی دورة ابتدايی

  • ویژه  کلیه فرهنگیان محترم آموزشی،دانشجو معلمین، معلمین حق التدریس، پذیرفته شدگان ماده28
  • متقاضیان  ارجمند می توانند از تاریخ 04/ 05/ ۱۴۰۰ لغایت   1400/5/26 با 80 درصد  تخفیف  به مناسبت سالروز  ورود آزادگان به کشور برای  ثبت نام دوره اقدام نمایند.
  • لازم به ذکر است  به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد و  دوره برای آنها ثبت سامانه LTMS خواهد شد.