061-53540350
09166936255
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

تجاری سازی صنایع خلاق

مدت زمان: 4 ساعت

تاریخ: 99/12/03 - 99/12/13

مدرس: تجاری سازی صنایع خلاق

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 8 نفر
زمان ثبت نام 1399/11/28 لغایت 1399/12/05
ساعات کاری موسسه
همه روزه به غیر از ایام تعطیل

صبح: ساعت 9 الی 13

بعدازظهر: ساعت 14 الی 21

آخرین مطالب و مقالات