در حال بارگذاری...

ایمنی کاز H2s

مدت زمان: 16

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: مجید افخمی

هزینه: 250,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده 19 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29