در حال بارگذاری...

بازاریابی و فروش در حوزه صنایع دستی

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 1399/11/04

مدرس: دکتر بهزاد حسین عباسی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1399/11/04 لغایت 1399/11/08

وبینار بازاریابی و فروش در حوزه صنایع دستی

مدرس: دکتر بهزاد حسین عباسی
زمان برگزاری: ۹۹/۱۱/۰۸

🕙 ساعت: 14الی 17

:سرفصل ها

-استراترژی ها ورود به بازاریابی اینترنتی
-ابزارهای معرفی و فروش صنایع دستی در فضای مجازی
-وبلاگها و تاثیر انفجاری آنها در فروش 
-بازاریابی شبکه اجتماعی و فروش صنایع دستی
-معرفی صنایع دستی در اینستاگرام
-مروری بر اینستاگرام
- مهارتهای فروشندگی در فضای مجازی

آخرین مطالب و مقالات