در حال بارگذاری...

مهاجرت به نرم افزار های آزاد / متن باز

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: 48,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 200 نفر
ظرفیت باقی مانده 191 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

بنام خدا

نام دوره: مهاجرت به نرم افزار های آزاد / متن باز با کد 92001423

مدت دوره: 16ساعت

شروع دوره: از یکم تا پنجم هر ماه میباشد.

زمان ثبت نام: از ششم تا آخر هر ماه می باشد.

اهداف دوره :

  • بومي سازي نرم افزارها درتمامي سطوح وبهبود كسب وكار حوزه نرم افزار

سرفصل دوره :

  • چارچوب كلي مهاجرت به نرم افزارهاي آزاد/ متن باز و زيرساخت هاي لازم
  • معرفي و آشنايي باطرح مهاجرت به نرم افزارهاي بومي وآزاد / متن باز
  • معرفي طرح عملياتي مهاجرت و دوران گذرا

مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

رئیس اداره فناوری اطلاعات(14135),كارشناس مسئول پشتیبانی سیستمهای نظام جامع(8186),كارشناس مسئول توسعه شبكه ها(3844),كارشناس توسعه شبكه ها(11836),كارشناس برنامه ریزی و توسعه هوشمندسازی مدارس(13919),كارشناس فناوری واطلاعات(11267),كارشناس مسئول فناوری اطلاعات ،آماروبرنامه ریزی(12299),كارشناس فناوری اطلاعات ،آماروبرنامه ریزی(12300),كارشناس مسئول توسعه پژوهش ،برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی(12317),كارشناس توسعه پژوهش ،برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی وفناوری اطلاعات(12326),كارشناس اتوماسیون اداری(10675),كارشناس فرابری داده ها(1176),كارشناس اتوماسیون اداری و هوشمندسازی مدارس(13713),كارشناس پشتیبانی سیستم های نظام جامع(11837)

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.