در حال بارگذاری...

مدیریت خدمات فاوا

مدت زمان: 12 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: 36,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 200 نفر
ظرفیت باقی مانده 196 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

بنام خدا

نام دوره: مدیریت خدمات فاوا با کد 91708541

مدت دوره: 12ساعت

شروع دوره: از یکم تا پنجم هر ماه میباشد.

زمان ثبت نام: از ششم تا آخر هر ماه می باشد.

اهداف دوره :

استقرار نظام حاكميت فناوري اطلاعات ونظام مديريت خدمات فناوري اطلاعات

سرفصل دوره :

  • اصول و مفاهيم مديريت خدمات فاوا
  • معرفي چارچوب ITIL
  • بررسي فرايندهاي ITIL

مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

رئیس اداره فناوری اطلاعات(14135),كارشناس مسئول پشتیبانی سیستمهای نظام جامع(8186),كارشناس مسئول توسعه شبكه ها(3844),كارشناس پشتیبانی سیستم های نظام جامع(11837),كارشناس توسعه شبكه ها(11836),كارشناس برنامه ریزی و توسعه هوشمندسازی مدارس(13919),كارشناس فناوری واطلاعات(11267),كارشناس مسئول فناوری اطلاعات ،آماروبرنامه ریزی(12299),كارشناس فناوری اطلاعات ،آماروبرنامه ریزی(12300),كارشناس مسئول توسعه پژوهش ،برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی(12317),كارشناس توسعه پژوهش ،برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی وفناوری اطلاعات(12326),كارشناس اتوماسیون اداری(10675),كارشناس فرابری داده ها(1176),كارشناس اتوماسیون اداری و هوشمندسازی مدارس(13713)

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.