در حال بارگذاری...

معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: 48,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 200 نفر
ظرفیت باقی مانده 189 نفر
زمان ثبت نام 1400/12/15 لغایت 1401/12/29

بنام خدا

نام دوره: معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی با کد 91708543

مدت دوره: 16ساعت

شروع دوره: از یکم تا پنجم هر ماه میباشد.

زمان ثبت نام: از ششم تا آخر هر ماه می باشد.

اهداف دوره :

  • هم راستا نمودن فناوري اطلاعات با كسب وكار جهت بهبود كارائي وبازدهي

سرفصل دوره :

  • مباني وكاربرد معماري (فناوري اطلاعات ) سازماني
  • آشنايي با چارچوب ها و متدولوژي هاي معماري سازماني
  • مدل بلوغ توانمندي معماري سازماني
  • كار عملي با ابزار هاي مدلسازي ومعماري
  • آشنايي با اصول مفاهيم وپروتكل هاي معماري سرويس گرا
  • كاربرد سرويس گرايي در تمايل پذيري بين سازماني واستقرار دولت الكترونيك
  • مراحل پياده سازي معماري سرويس

مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

رئیس اداره فناوری اطلاعات(14135),كارشناس مسئول پشتیبانی سیستمهای نظام جامع(8186),كارشناس مسئول توسعه شبكه ها(3844),كارشناس پشتیبانی سیستم های نظام جامع(11837),كارشناس توسعه شبكه ها(11836),كارشناس برنامه ریزی و توسعه هوشمندسازی مدارس(13919),كارشناس فناوری واطلاعات(11267),كارشناس مسئول فناوری اطلاعات ،آماروبرنامه ریزی(12299),كارشناس فناوری اطلاعات ،آماروبرنامه ریزی(12300),كارشناس مسئول توسعه پژوهش ،برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی(12317),كارشناس توسعه پژوهش ،برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی وفناوری اطلاعات(12326),كارشناس اتوماسیون اداری(10675),كارشناس فرابری داده ها(1176),كارشناس اتوماسیون اداری و هوشمندسازی مدارس(13713)

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.