در حال بارگذاری...

بازاریابی دیجیتال در گردشگری

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 1399/03/23

مدرس: دکتر جعفرباپیری

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده -72 نفر
زمان ثبت نام نامحدود