در حال بارگذاری...

کارگاه توان افزایی آموزش های عملی اجرای تور

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/24

مدرس: رامین نوری

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده -13 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/29 لغایت 1399/04/15

نام دوره:کارگاه توان افزایی آموزش عملی اجرای تور

گروه هدف: راهنمایان گردشگری

مدت زمان: 8ساعت

استاد دوره: رامین نوری

 دانلود رزومه