در حال بارگذاری...

اخلاق حرفه ای و مشتری مداری

مدت زمان: 4 ساعت

تاریخ: -

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 98 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

به افرادی که در این دوره ها شرکت کنند گواهینامه مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی اعطا خواهد شد