061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد
اخبار جمعه 7 شهریور 1399

تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست

از قیام تو پیام تو عیان است هنوز

 همه ماه است محرم، همه جا کرب و بلاست

در جهان موج جهاد تو روان است هنوز