061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

مدیریت رفتار سازمانی

مدت زمان: -

تاریخ: 1399/05/19

مدرس: دکتر رشنودی

هزینه: -

عنوان دوره: مدیریت رفتار سازمانی

نام مدرس:دکتر رشنودی 

توجه : همکاران گرامی  با مراجعه به بخش برگزاری آزمون  همین سایت و وارد کردن  نام کاربری و رمز عبور( کد ملی- کد ملی) می توانید در آزمون این دوره شرکت نمایید.