061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

استراتژی های مدیریت در صنعت هتلداری

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/3/6

مدرس: مریم صداقت

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 44 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/01 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه: استراتژی های مدیریت در صنعت هتلداری

مدرس: مریم صداقت

مدت زمان:8 ساعت

تاریخ اجرا:99/3/6