061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

خلق بازارهای جدید در صنعت گردشگری

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/13

مدرس: بهنام حیدرپور

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 43 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/11 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه: خلق بازارهای جدید در صنعت گردشگری

مدرس دوره: بهنام حیدرپور

مدت زمان: 8 ساعت

زمان : 99/3/13