061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

گردشگری سلامت

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/11

مدرس: بهنام افتخاریان

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 45 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/10 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه: گردشگری سلامت

مدرس دوره: بهنام افتخاریان

مدت زمان دوره: 8 ساعت

تاریخ اجرا: 99/3/11