061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

آشنایی با جوامع محلی

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/21

مدرس: نیما آذری

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 37 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/20 لغایت 1399/04/15

 نام کارگاه :آشنایی با جوامع محلی

زمان: 8 ساعت

مدرس: نیما آذری

تاریخ برگزاری:99/3/21