061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

تجهیزات طبیعت گردی

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/20

مدرس: کیانوش فرهادی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 43 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/19 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه:تجهیزات طبیعت گردی

مدرس: کیانوش فرهادی

گروه هدف: راهنمایان گردشگری

 تاریخ اجرا:99/3/20