061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

گردشگری دریایی

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/3/22

مدرس: شیرخانی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 43 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/21 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه: گردشگری دریایی

مدرس: مهدی شیرخانی

تاریخ اجرا: 99/3/22

گروه هدف: فعالین صنعت گردشگری