061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

کارگاه توان افزایی سخنوری و فن بیان

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/31

مدرس: استاد طباطبایی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 35 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/31 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه:سخنوری و فن بیان

مدت زمان: 8 ساعت

گروه هدف: کلیه فعالین صنعت گردشگری

مدرس دوره: استاد طباطبایی